Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

 

UWAGA RODZICE !

 

 

 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystartowała właśnie z kampanią społeczną,
promującą cyfrową higienę i bezpieczny rozwój dzieci.
Kampania "Blisko telefonu - daleko od dziecka"
skierowana jest do rodziców dzieci do 6 roku życia i
zwraca uwagę na negatywny wpływ korzystania przez rodziców z telefonów w obecności dziecka. 
 
W ramach kampanii powstał szereg materiałów edukacyjnych w tym:
4 grafiki z przekazami kampanii, podcasty z ekspertami,
porady dla rodziców.
A wszystko to umieszczone na stronie: DomoweZasadyEkranowe.fdds.pl 
 
Dzięki kampanii rodzice małych dzieci mają szansę dowiedzieć się:
  • dlaczego korzystanie przez rodzica z telefonu przy dziecku ma negatywny wpływ na jego rozwój,
  • dlaczego warto ograniczać czas przy telefonie przy dziecku,
  • jak ograniczać ten czas przy dziecku,
  • jak rozpoznawać, że nadużywa się ekranów przy dziecku.
 
W związku z tym, że jest to ważny temat,
zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą
o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej fundacji: 
 
 
i profilach społecznościowych:
 
 
 
                   
 
                           
 
 
Z góry bardzo dziękujemy.