Konkurs - Edukacja Regionalna w szkole. X jubileuszowa edycja ogólnopolska - informacje ogólne.

     

    W roku szkolnym 2018- 2019, nasze przedszkole bierze udział w X jubileuszowej edycji Konkursu - Edukacja regionalna w szkole "Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu... - Jan Paweł II, organizowanego przez Wojewodę  Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty.

    Jest to konkurs wieloetapowy, jego realizacja rozpoczyna się w grudniu 2018r. - ogłoszeniem regulaminu i trwa do 30 czerwca 2019r.

    Konkurs kierowany jest do śląskich przedszkoli oraz szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, które realizowały działania w zakresie edukacji regionalnej  od 1 września 2016 i spełniają minimum 3 z siedmiu kryteriów zawartych w każdym z czterech obszarów.Informacje ogólne:


  • Konkurs organizowany jest przy współpracy środowisk realizujących zadania w zakresie edukacji regionalnej .
  • Motywem przewodnim Konkursu jest hasło "Region - Ludzie - Muzyka".


Cele Konkursu:

1. Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy równoczesnej otwartości na wartość kultury mieszkańców innych regionów Polski oraz narodów europejskich.

2. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców.

3. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.

4. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocja szkół i nauczycieli realizujących edukację regionalną.

5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki regionalnej.