Nakręć się i pomagaj z uśmiechem

  

   

 

Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom!

 

Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom.

Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc!!!

Każda plastikowa nakrętka jest cenna!

Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, wyznacz miejsce i zacznij je zbierać!

Zebrane nakrętki odsprzedajemy firmie recyklingowej, a wszystkie zebrane środki kierujemy na pomoc potrzebującym dzieciom.

Misją Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu. Fundacja kieruje swoją pomoc wyłącznie do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkam nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia.