MRÓWKI

  

 

 

 

WYCHOWAWCY

 

mgr Justyna Kostrzewska

 

 

nauczyciele wspomagający:

 

Magdalena Sobczak

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

RELIGIA: 

 

J.ANGIELSKI: 

 

RYTMIKA: 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE: