MRÓWKI

  

 

 

 

WYCHOWAWCY

 

mgr Katarzyna Głatka

 

mgr  Monika Hoffmann-Ołtarzewska

 

nauczyciele wspomagający:

 

mgr Anna Czypionka

  mgr Justyna Kostrzewska 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

RELIGIA: poniedziałek, środa 13:00 - 13:30

 

J.ANGIELSKI: czwartek 10:00 - 10:30

 

RYTMIKA: środa 10:00-10:30

 

ZAJĘCIA RUCHOWE; czwartek 11:00 - 12:00