Kubusiowi Przyjaciele Natury...

            

                                                                                                 

   

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 

To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych 

dla przedszkoli oraz od 2019 roku, również dla szkół podstawowych (klasy I-III) 

poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

 

     Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci

i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony dzieci.

W tym roku po raz 12. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju

wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których,

nauczą się troszczyć o środowisko naturalne,

poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą,

dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

   Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury”

zostały skonstruowane tak,

by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz

przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych, każda placówka nabywa prawo

do posługiwania się specjalnym certyfikatem przyznającym tytuł

„Kubusiowych Przyjaciół Natury”.