REKRUTACJA

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

ZARZĄDZENIE NR 2942/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 Całość zarządzenia można ptrzeczytać w poniższym linku:

https://bip.katowice.eu/Lists/Zarzadzenia/Attachments/13665/2942-2023a.pdf

 

 Na dole strony -  w plikach do pobrania -  znajduje się

DEKLARACJA KONTYNUACJI

na rok szkolny 2023/2024.