REKRUTACJA

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 66 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. M.JEŻOWSKIEJ W KATOWICACH WCHODZĄCEGO W SKŁAD

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 25 W KATOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

 

Rekrutacja na wolne miejsca na rok szkolny 2024/2025  

rozpocznie się  13.03.2023r. od godziny 11.00 i potrwa

do  26.03.2023r do godziny 13.00.

strona rekrutacji : https://katowice.e-nabor.pl

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci uczęszczające 

obecnie do naszego przedszkola

– rodzice tych dzieci wypełniają deklarację kontynuacji .

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są

w Zarządzeniu Nr 3707/2023 Prezydenta Miasta Katowice

.........................................................................

............................................................................

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO

PRZEDSZKOLA NR 66 W KATOWCACH

WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 25

W SPRAWIE

KONTYTUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 25 w Katowicach,

informuje że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, Rodzice,

którzy chcą, aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne

w przedszkolu do którego obecnie uczęszcza , składają

„Deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego”

( 9 art. 153 ust.2 ustawy Prawo oświatowe)

 

Deklaracje

można pobrać ze strony internetowej przedszkola

lub u nauczyciela grupy .

Wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców deklarację

należy złożyć w przedszkolu

w terminie od 26.02.2024r. do 05.03.2024 r. do godz. 17.00

 

Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane .

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie,

będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja kontynuacji - do pobrania i wydrukowania znajduje się poniżej.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli,
 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 
szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym
 
jest miasto Katowice na rok szkolny 2024/2025
 
odbywać się będzie w oparciu o przepisy
 
z którymi można się zapoznać w plikach do pobrania
 
znajdujących się poniżej- plik numer 2.