Nauczanie zdalne - 9.12- 11.12.2020.

  Proponowane zajęcia i zabawy zgodne z podstawą programową do wykonania z dzieckiem w domu.

Środa 9.12.2020

1.Co się zmieniło? – zabawa dydaktyczna – rozwijanie percepcji wzrokowej. Rodzic układa przed dzieckiem 3-4 przedmioty, zabawki. Na chwilę dziecko zamyka oczy, a w tym czasie rodzic zmienia kolejność ułożenia lub zabiera jeden przedmiot, ewentualnie coś dokłada. Zadaniem dziecka, jest dostrzeżenie i nazwanie dokonanej zmiany.

2.Zapraszamy do poruszania się -  „Płatki śniegu” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Rodzic rytmicznie klaszcze w dłonie,  dziecko porusza się po pokoju, naśladując wirowanie płatków śniegowych. Na przerwę, dziecko – „płatek” przykuca. Zabawę powtarzamy 3-4 razy.

ZAJĘCIE GŁÓWNE:

3. Co robimy zimą? – pogadanka w oparciu o własne doświadczenia dziecka- można skorzystać z ilustracji zawartych w Internecie lub książkach.

4.„Śnieżek pada” – ilustrowanie wiersza ruchem i próby mówienia tekstu za nauczycielem - rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchem.

Śnieżek pada, (naśladowanie rękoma, padającego śniegu)

Wieje wiatr, (naśladowanie rękoma, wiejącego wiatru)

Idą dzieci (chód w miejscu)

Tup, tup, tap. (tupanie w miejscu)

Zima, zima (naśladowanie rozłożonymi rękoma, zimy wokół)

Tu choinka, (wskazywanie ręką w prawo)

Tam Mikołaj, (wskazywanie ręką w lewo) i rodzinka. (wyskok w górę)

5„Masażyk”  - A teraz zapraszamy do wykonania z dzieckiem masażyku.

 Usiądźcie z dzieckiem na dywanie- jedno za drugim i wykonajcie masażyk do słów:

Śnieżek pada (lekkie opukiwanie opuszkami palców)

Wieje wiatr (posuwisty, przeciągający ruch dłonią)

Wirują płateczki (ruch okrężny palcami wskazującymi)

Z wysokiej góreczki zjeżdżają saneczki (przesuwanie wszystkimi palcami z góry, w dół pleców)

Miłej zabawy.

Czwartek 10.12.2020
Temat dnia: Wiatr, śnieg,lód
 
1 Zimowe obrazki- kolorowanie kredkami
-Dzieci kolorują przygotowane przez rodziców karty pracy.
 
2 Płatki śniegu - zabawa orientacyjno-porządkowa
-Rodzic gra na instrumencie, a dziecko porusza się w pokoju. Na przerwę w grze dziecko- płatki śniegu -przykucają
( zabawe powtórzyc 3 razy)
 
ZAJĘCIE GŁOWNE:
 
3 .Rozwiązywanie zagadek:
 
Kiedy jest zima lecą z nieba
cicho ,spokojnie,powoli.
Gdy będzie ich dużo
na sanki pójdziemy 
gdy tylko pogoda pozwoli
 
Odp (płatki śniegu)
 
Rozmowa na temat zimowej pogody:
- Jaka jest pogoda zimą?
- Do czego można wykorzystać śnieg?
- Jakie zabawy można urządzić na śniegu ?
 
4 Śniegowe płatki- ćwiczenia oddechowe.
- dzieci robią z waty małe kuleczki.
Podrzucają je i łapią.
Układają kulki na dłoni i zdmuchują je
( zabawe powtarzamy 3 razy )

 Poniżej znajdują się linki do zajęć z języka angielskiego. Zachęcamy do obejrzenia.

https://youtu.be/kEKV5GpcfYE

https://youtu.be/Z0EDJqFSrwc

 

11.12.2020 r. PIĄTEK

Temat dnia "A ŚNIEG PADA..."


I. Lubię się bawić – wykorzystanie klocków o różnych złączach do wspólnej zabawy z rodzicem lub rodzeństwem -budowanie wysokiej, kolorowej oraz ciekawej budowli - wdrażanie do porządkowania klocków po skończonej zabawie, doskonalenie percepcji wzrokowo-ruchowej.
Co widzimy? – Oglądanie z rodzicem książek i czasopism dziecięcych o tematyce zimowej, zachęcenie dziecka do swobodnych wypowiedzi nt. ilustracji, omówienie z dzieckiem charakterystycznych cech zimowej pory.

Zapraszamy do zabawy ruchowej z muzyką:

"Płatki śniegu" – zabawa orientacyjno - porządkowa rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy. Przy wesołe, lubianej melodii dziecko porusza się po pokoju, naśladując wirowanie płatków śniegowych. Następnie rodzic wyłącza muzykę dziecko na przerwę w muzyce zamienia się w płatek śniegu i przykuca na dywanie. Zabawę powtarzamy 3-4 razy.

II. ZAJĘCIE DYDAKTYCZNE

Temat zajęcia

" Moje śnieżynki"- zabawy plastyczne -rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyobraźni, wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej, czerpanie radości z wykonanej pracy plastycznej.

1. Rozmowa z dzieckiem nt charakterystycznych cech zimy (można pokazać różne wzory płatków śniegu na ilustracjach )

2.Omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej-
Rodzic przygotowuje niebieską farbkę, rurkę- słomkę i białą kartkę A4. Przy pomocy rodzica dziecko robi na białej kartce w różnych miejscach plamy-kleksy z farby (należy dodać do farby więcej wody musi być na tyle płynna aby dała się rozdmuchać), następnie dziecko po kolei dmucha w sam środek plamy przez rurkę. Tak powstaną kolejne śnieżynki o różnym kształcie.
3. Wykonanie pracy plastycznej przez dziecko.

Życzymy miej i przyjemnej pracy !!!

"Zabawa z kolorami" – utrwalanie znajomości kolorów, rozwijanie uwagi, spostrzegawczości, kształcenie sprawnej reakcji na sygnał werbalny. Rodzic wywołuje kolor np. zielony. Dziecko, szuka wskazanego koloru w pomieszczeniu w którym trwa zabawa, następnie pokazuje rodzicowi. Zabawę powtarzamy wskazując różne kolory.

Śnieżek pada – Masażyk
Dziecko wykonuje masażyk do słów wypowiadanych przez rodzica. Do wspólnej zabawy zaprasza rodzeństwo lub rodzica.

Śnieżek pada (lekkie opukiwanie opuszkami palców),
Wieje wiatr (posuwisty, przeciągający ruch dłonią),
Wirują płateczki (ruch okrężny palcami wskazującymi),
Z wysokiej góreczki zjeżdżają saneczki (przesuwanie wszystkimi palcami z góry, w dół pleców),
utrwalanie wiersza i ilustrowanie go ruchem.
Na zakończenie naszych zajęć zapraszam do obejrzenia krótkiej zimowej bajeczki.

https://www.youtube.com/watch?v=rYhZIYKoQpQ