Mogę zatrzymać SMOG...

 

 

"Mogę zatrzymać SMOG"

 

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej

mieszkańców województwa śląskiego,

w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym,

ich rodziców i opiekunów,

w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie

oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie

tematyki antysmogowej dot. zagrożeń

wynikających z zanieczyszczenia powietrza,

sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

 

 

 W RAMACH KAMPANII EDUKACYJNO - INFORMACYJNEJ 

 

" MOGĘ!  ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH"

 

- II EDYCJA, WSPÓŁFINASOWANEJ

 

PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKO I

 

GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH, NASZE PRZEDSZKOLE

 

OTRZYMAŁO DWA  OCZYSZCZACZE POWIETRZA.

 

OCZYSZCZACZE POWIETRZA ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZE

 

ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.