INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ORIENTACJI ZAWODOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 3 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.