Zdalne nauczanie 29.03-31.03.2021

Poniedziałek 29.03.2021

Zapraszam do ćwiczeń z trudną głoską R

 1. Na początek krótka gimnastyka dla rozruszania buzi i języczka. Proponuję ćwiczenia na rozgrzewkę (załącznik:R - gimnastyka).

 2. Powtarzanki – utrwalanki, czyli zabawa w naśladowanie głosów. Spróbujcie proszę naśladować różne odgłosy. Rodzic czyta dziecku jaki głos naśladujemy oraz demonstruje ten głos, dziecko powtarza

Śpiew ptaków – tri, li, li

Gra na trąbce – tra, ta, ta, tru, tu, tu, tre, te, te

Zepsuty zamek karabinu - tr, tr, tr, dr, dr, dr,

Warczenie psa - wrr, wrr, wrr,

Ruszający traktor - tur, tur, tur, tyr, tyr, tyr, pyr, pyr, pyr,

Odlot ptaków - fru, fru, fru,

Ćwierkanie wróbli - ćwir, ćwir, ćwir

Zatrzymanie konia - pr, pr, pr

Odgłos świnki - chrum, chrum, chrum

Dzwoniący tramwaj – dryń, dryń, dryń

Szorowanie – szuru, szuru

Zapalanie światła – pstryk

Łamanie gałęzi – trach

Ruszający motocykl – brum, brum,

 1. Głoska r w grupach spółgłoskowych –tr-, -dr-,

Drogie dzieci jeżeli już udało Wam się poprawnie wymówić głoskę r, spróbujcie poćwiczyć ją najpierw w sylabach. W załączniku: Trąbka trąbi-tr oraz w załączniku: r w grupie –dr znajdują się propozycje zabawy. Zapraszam do obejrzenia jeżeli jest taka możliwość to karty można wydrukować, pokolorować trąbkę i nutki, czy biedronki.

 1. W pierwszym załączniku podczas kolorowanie każdej nutki powtarzamy jednocześnie wypisane powyżej sylaby, tzn. jedna nutka jedna sylaba.

 2. W drugim liczymy lub po ewentualnym wydrukowaniu kolorujemy kropki biedronki jednocześnie powtarzając wypisane sylaby.

 1. Wyrazy z r. W załączniku: R w grupach spółgłoskowych znajdują się wyrazy z głoską r do poćwiczenia i powtarzania.

Miłej zabawy!

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Wtorek 30.03.2021

Dziś zapraszam do ćwiczeń wszystkie dzieci, które mają kłopot z poprawną wymową głosek szumiących, czyli: sz, cz, ż, dż.

Proponuję ćwiczenia utrwalające wymowę głoski sz w wyrazach.

GŁOSKA SZ

 1. Na początek zawsze trzeba rozruszać buzię i języczek, dlatego proponuję ćwiczenia na rozgrzewkę (załącznik: sz - gimnastyka).

 2. Powtarzanki”. Zapraszam do powtarzania głoski sz w wyrazach dla utrwalenia jej poprawnej wymowy. Rodzic czyta, dziecko powtarza ( załącznik: sz- powtarzanki)

 3. Zapraszam do nauki wierszyka. Proszę, aby rodzic przeczytał dziecku wierszyk ”Szajka myszy” (załącznik: sz- wiersz). Wierszyk można powtarzać codziennie, nauczyć się go na pamięć ,a jeśli jest taka możliwość kartę wydrukować i myszkę pokolorować.

 4. Na zakończenie proponuję wiosenne zagadki( załącznik: Dopasuj opis do ptaszka - szumiące).

Miłej zabawy!

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA DOLE STRONY.

Środa 31.03.2021

Dziś proponuję ćwiczenia z głoskami syczącymi , czyli s, z, c, dz. Zapraszam dzieci wraz z rodzicami do wspólnej zabawy

GŁOSKA S - utrwalanie

 1. Zaczynamy. Jak zawsze proponuję ćwiczenia na rozgrzewkę (załącznik: gimnastyka buzi i języka s ).

 2. Powtarzanki – utrwalanki czyli powtarzamy głoskę s w wyrazach i utrwalmy jej poprawną wymowę. Rodzic czyta, dziecko powtarza. Wybrane słowa można zilustrować (załącznik: s- powtarzanki)

 3. Ćwiczymy s w zdaniach. W załączniku: s – zdania znajdują się zdania do powtarzania. Rodzic czyta dziecku zdanie, dziecko próbuje powtarzać. Wybrane zdania można zilustrować.

 4. Utrwalamy poprawną wymowę głoski s. Rysujemy lalkę Sabinki. Dzieci próbują narysować lalkę wg. opisu:

Lala Sabinki ma jasne włosy ze spinkami, niebieskie oczka. Lala Sabinki ma niebieską sukienkę z sercem, jasne skarpetki, niebieskie sandały. Lala Sabinki ma małego psa Asa

Sabinka lubi bawić się lalą i maskotką – psem

Po narysowaniu proszę, aby dziecko opowiedziało o Sabince i jaj lali, zwracając oczywiście uwagę na poprawną wymowę głoski s.

 1. Zabawa „ Odczytaj 100…”- złącznik: zabawa 100. Proponuję aby dziecko powtarzało liczbę100 , a rodzic kończy słowo wg. zapisanych propozycji. Później wspólnie próbujemy powtórzyć każde słowo.

Miłej zabawy!

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA NA DOLE STRONY.