Zdalne nauczanie 7.04.-9.04.2021.

Kochane BIEDRONECZKI!!

 

Poniżej zamieszczamy kolejne propozycje zabaw i zajęć do wykonania z rodzicami w domu.
Życzymy miłej zabawy i powodzenia

 

 

TEMAT TYGODNIA: KWIECIEŃ PLECIEŃ

 

ŚRODA 07.04.2021.

 

  1. Wiosenny wietrzyk” – zabawa oddechowa; utrwalanie prawidłowego toru oddechowego u dzieci.

Dziecko spaceruje pomiędzy papierowymi „trawkami”.    Na hasło: Wieje wiatr! zatrzymuje się, podnosi papierowe „trawki” i dmucha na nie długim strumieniem powietrza. Zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy (wdech nosem, długi wydech ustami). Środki dydaktyczne: zielone paski z papieru, piórka itp.

2.     „Oznaki wiosny”

Zachęcam do obejrzenia z dziećmi  filmu pani Renaty Kwiecień źródło YouTube, ciekawe czy zgadniecie jaki tytuł ma film gdy go obejrzycie (przypomnijmy sobie jakie są zwiastuny wiosny.)

https://www.youtube.com/watch?v=0J8-ca6vK_k

 

3.     „Kwiecień – Plecień”

Kochane Biedroneczki, zobaczcie jaka dziś jest pogoda bardziej wiosenna czy zimowa, a dlaczego tak jest mam nadzieję, że pomoże Wam wyjaśnić tą sytuację obejrzenie filmiku z kanału „Kreatywni Rodzice” pt: „Kwiecień plecień” źródło YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=6700KjlwT3s

 

4. „Prawda czy fałsz?” – zabawa dydaktyczna; poszerzanie wiadomości na temat pór roku; określanie, czy słyszane zdania charakteryzują wiosnę

Czytamy zdania o tematyce wiosennej a dzieci określają ich logiczność: prawda – podnoszą kwiat do góry, fałsz – kładą na kolanach.

- Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
- Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
- Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
- Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
- Żabki chowają się w trawie i wołają ku-ku, ku-ku.
- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Jesień
- Teraz jest pora roku, którą nazywamy Wiosna

- Wróbelki przylatują wiosną z ciepłych krajów.

- Krokusy, przebiśniegi, sasanki i pierwiosnki to pierwsze wiosenne kwiaty.

5.  „Kolory Pani Wiosny” – zabawa utrwalająca nazwy kolorów, segregowanie kredek, klocków itp. według koloru, wybieranie barw kojarzących się z wiosną.

6. Zabawa matematyczna

Narysujcie sobie kółeczka (10 sztuk) jeśli chcecie możecie je też np. odrysować od kubeczka… pokolorujcie je na czarno a następnie wytnijcie nożyczkami i ułóżcie przed sobą.

Rodziców proszę o przeczytanie dzieciom wierszyka wiersz J. Sztaudyngera                   
 „
Kropki biedronki”, zadaniem dzieci jest zabieranie kropek ułożonych przed sobą i odkładanie ich w inne miejsce
np. na czystą kartkę papieru w kolorze czerwonym.

Kropki biedronki

Biedronka siedem kropek miała: (dz. próbują odłożyć 7 kropek na kartkę)

Pierwszą od rosy dostała,  (ściągają kolejno 1 kropkę) 
drugą od słonka złotego,  (ściągają kolejno 2 kropkę)                                                                                                  

trzecią od wiatru halnego, ściągają kolejno 3 kropkę)                                                                                                 

czwartą od kropelki deszczu, (ściągają kolejno 4 kropkę)                                                                                                                                                                                               

piątą od ziemi karmicielki, (ściągają kolejno 5 kropkę)                                                                                                  

szóstą od dziada, co przechodził drogą, (ściągają kolejno 6 kropkę)                                                                                                 

siódmą już nie wiem od kogo. (ściągają kolejno 7 kropkę)                                                                                                 

Wszystkie siedem nosiła w komplecie, Ażeby szczęście dawały dzieciom.

 

Kto podarował biedronce kropeczki? Spróbuj powiedzieć.

 

7. Jeżeli macie jeszcze siłę to wykonajcie wspólnie z rodzicami dowolny kwiat wiosenny ( technika dowolna) np. żonkil, jeżeli macie ochotę to prześlijcie na nasz adres grupowy zdjęcia waszych prac. 

 

 

BRAWO!

 

 

CZWARTEK 08.04.2021.

 

ZACZYNAMY!

1. Na powitanie, zabawa ruchowa „Ptaszki dziobią ziarenka” :

 

„ Ptaszki dziobią ziarenka”zabawa z elementami czworakowania. Rodziców proszę o rozsypanie na podłodze np. ziarenek ryżu, a następnie dzieci na sygnał mają pozbierać nasionka do miseczki, kolejny raz można wykonywać zadanie na czas (dzieci znają tą zabawę jako zabawa w odkurzacz).
START!

2. „ Od nasionka do kwiatu”zabawa badawcza.

 

Musimy przygotować”

- mały słoiczek.

- kawałek gazy

- ziarna fasoli

- gumka recepturka

- woda

Dzieci zakładają na słoik kawałek gazy, który przymocowujemy za pomocą gumki recepturki.

Nalewają do słoiczka tyle wody aby dotykała gazy.

Poproszę Państwa o pokazanie, jak umieścić gazik na  słoiku.

Kładziemy fasolkę na gazie (możemy ją wcześniej namoczyć to szybciej wypuści korzonki) w taki sposób aby stykała się z wodą.

Słoik umieszczamy w słonecznym i ciepłym miejscu.

Przez następne dni należy obserwować słoik i uzupełniać wodę  w słoiku aby fasolka miała wilgotno.

 

Rodzic zadaje pytania:

  • Jak myślisz, ile czasu upłynie, zanim ziarenka puszczą pędy?
  • Jak wyglądają pędy fasoli?
  • Co będzie rosło najpierw: pęd czy korzenie?
  • Gdzie jest pęd, a gdzie korzenie?
  • W którą stronę będą rosły rośliny: w górę czy w dół?
  • Po kilku dniach, kiedy korzenie podrosną, można odwrócić słoik do góry dnem.           
  • Po co są korzenie?
  • Co stałoby się z korzeniami, jeżeli rosłyby w górę?

 

Zachęcam do robienia zdjęć hodowli swojej roślinki.

 

3. „ Wiosenny kwiat”projekt plastyczno-techniczny.

 

Zachęcamy Was do obejrzenia filmu Źródło YouTube z kanału Prace Plastyczne.pl pt. ”Krokusy”, zobaczycie jak w prosty sposób można wykonać ciekawą pracę plastyczną.

 

Musicie przygotować sobie sami lub z pomocą rodziców następujące materiały:

- kolorowe kartki,

- plastelina,

- klej,

- nożyczki

https://www.youtube.com/watch?v=SnZkw5z6Xus

 

4. Proszę wyjaśnienie dzieciom pojęcia „rośliny chronione” i oczywiście, w miarę możliwości pokazanie kwiatów, które są w Polsce pod ochroną: przebiśnieg, krokus, pierwiosnek.

 

Następnie dziecko wskazuje go na ilustracji i dzieli jego nazwę na sylaby np. kro-kus,

prze-bi-śnieg, pier-wio-snek…

 

5. „ Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni.

 

Zachęcenie dzieci do pokazywania ruchem, gestem kwiatów, które rosną i kwiatów więdnących bez wody. Zwrócenie uwagi, przypomnienie dzieciom roli wody w życiu każdego z nas jak również w życiu roślin i zwierząt.

 

 

  Piątek 09.04.2021.

 

 1. „Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni.

Zachęcenie dzieci do pokazywania ruchem, gestem kwiatów, które rosną i kwiatów usychających bez wody. Zwrócenie uwagi na to, co oprócz wody potrzebują rośliny by rosnąć.

 

2. „ Ile płatków mają kwiatki?” – zabawa słuchowa z liczeniem.

Dziecko otrzymuje jedno papierowe kółko o średnicy około 5 cm (środek kwiatka) oraz sześć lub więcej kółek o średnicy około 3 cm (płatki kwiatka).

Rodzic uderza w bębenek, może też pukać w drzwi lub klaskać w dłonie.

Zadaniem dziecka jest ułożenie dookoła środka kwiatka tylu płatków, ile dźwięków usłyszały.

Zabawę powtarzamy kilka razy, zmieniając liczbę uderzeń lub klaśnięć.

Za każdym razem proszę sprawdzić poprawność wykonania zadania.

 

4. „ Cztery żabki”wierszyk z pokazywaniem.

Dzieci siedzą skrzyżnie na dywanie i wykonują czynności ilustrujące poszczególne wersy:

 

W stawie żyją cztery żabki. (1.wysuwają kolejno cztery palce jednej dłoni, zaczynając od palca wskazującego)                                                                                                 

Każda ma po cztery łapki.(2. i 3. poruszają czterema palcami obu dłoni, bez kciuków)

Nie za duże, nie za małe, do skakania doskonałe. (4. opierają po cztery palce obu dłoni na podłodze i naśladują nimi żabie skoki)

 

5.  „Porządkujemy klocki”klasyfikowanie według długości.

Rodzic umieszcza na środku pokoju dużą liczbę klocków różnej wielkości.

 Dziecko sortuje klocki według długości – od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie, następnie wskazuje, które są najdłuższe, a które – najkrótsze.

Porównuje długość poszczególnych klocków.

Rodzic zwraca uwagę na to, aby punkt przyłożenia był wspólny.

Zachęca dzieci do formułowania wypowiedzi, np.: Czerwony klocek jest dłuższy od zielonego, ale krótszy od żółtego. Dziecko może z pomocą rodzica zmierzyć ich długość za pomocą linijki.

 

6.  „Nasłuchiwanie śpiewu ptaków” – zabawa z elementami skrętu tułowia.

Zachęcam rodziców by puszczali na telefonie śpiew ptaków i poruszali się za plecami dziecka raz w lewo, raz w prawo, a dzieci do tego by skręcały tułowiem w stronę z której dochodzi śpiew ptaków (można wymagać od dziecka by spróbowało powiedzieć z której strony słyszy śpiew, dla uproszczenia można zaznaczyć kropeczką prawą rączkę dziecka)

 

(Wiosenny śpiew polskich ptaków)

 

7. „ Do stawu! – zabawa skoczna.

Rodzic jest królem żab. Dziecko jest żabką, która stoi na brzegu stawu.

Kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, król rozkazuje żabom wskakiwać do stawu (skok w przód).

 Gdy zagrożenie mija, żaba wychodzi na ląd (skok w tył).

 Król wydaje polecenia, np.: staw, ląd, staw, ląd albo: staw, staw, staw, ląd, ląd, ląd.

Potem następuje zamiana ról.