RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022:

 

SKŁAD:

 

PRZEWODNICZĄCA:  MIRELA DEWUCKA

 

WICEPRZEWODNICZĄCA: PATRYCJA MADOŃ

 

SKARBNIK: AGNIESZKA ROKICKA

 

KOMISJA REWIZYJNA: SYLWESTER SKÓRKA 

                                      KARINA TOMCZYK

                                      JUSTYNA MITORAJ

NATALIA JAROS

JESSICA WŁOKA 

MONIKA SIEMIŃSKA

WERONIKA KUBALSKA