RADA RODZICÓW - ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 ROK SZKOLNY 2022/2023:

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

 

 

Przewodnicząca: Mirella Dewucka

 

 

Sekretarz: Patrycja Madoń

 

 

Skarbnik: Dorota Rozwag

 

 

Komisja rewizyjna: Damian Dobroś, Agnieszka Ternacka

 

 

Członkowie :

 

Agata Dejas

 

Monika Siemińska 

 

Weronika Kubalska 

 

Zuzanna Foltak 

 

Justyna Mitoraj