Biofeedback- terapia EEG...

 

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK

 

W naszym przedszkolu w ramach w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

prowadzona będzie terapia EEG BIOFEEDBACK.

Kwalifikacji do treningu dokonuje terapeuta w porozumieniu z rodzicami.

 

Co to jest EEG BIOFEEDBACK?

  • EEG Biofeedback jest to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu, w tym obszarów odpowiedzialnych za koncentrację, uwagę i pamięć

  • Metoda EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, bez skutków ubocznych.

  • Polega na nauczeniu mózgu samokontroli.

  • Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych.

  • W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych za pomocą sprzężenia zwrotnego.

  • Metoda ta jest skuteczna w 80 – 90 % przypadków, w zależności od problemu.

  • Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć i utrwalić odpowiedni, nowy wzorzec reagowania.

  • Treningi EEG Biofeedback odgrywają bardzo ważną rolę we wspomaganiu u dzieci funkcji, które będą podstawą przyszłych sukcesów szkolnych:

- pamięć

- koncentracja

- percepcję

- koordynacja wzrokowo - ruchowa

- lateralizację

- funkcje mowy, zaburzenia językowe i komunikacyjne, itp.

  • Treningi EEG Biofeedback powodują polepszenie się zapisu EEG mózgu, co skutkuje tym, że poprawia się sprawność intelektualna, maleje impulsywność, napady agresji i wybuchy złości, polepsza się kontrola emocji. W efekcie poprawia się zachowanie dziecka, koncentracja, pamięć, uwaga, wzrasta jego samoocena, wiara w siebie i swoje możliwości.

 

Dla kogo?

  • EEG Biofeedback można stosować u dzieci, młodzieży i dorosłych:

- dzieci od 3 roku życia

- uczniów                                                     

- artystów

- kadry kierowniczej

- dziennikarzy                                               

- naukowców

- sportowców                                                   

 

Ze względu na swoje terapeutyczne oddziaływanie, metoda EEG Biofeedback jest skuteczna, gdy występują m.innymi:

- zaburzenia koncentracji uwagi

- problemy w nauce

- zaburzenia zachowania, ADHD

- zaburzenia snu

- zaburzenia odżywiania

- zaburzenia mowy, jąkanie się

- problemy z zapamiętywaniem

- zespół chronicznego zmęczenia

- przewlekłe bóle głowy, migreny

 

Co jest potrzebne aby rozpocząć terapię:

-  zaświadczenie od lekarza specjalisty - neurologa o braku przeciwskazań do prowadzenia terapii EEG Biofeedback

-  jeśli pacjent posiada aktualne wyniki badań EEG lub QEEG z opisem, karty informacyjne ze szpitala, opinie psychologiczne lub pedagogiczne, informacje o przyjmowanych lekach.

 

Beata Chojnacka – Drozd

Terapeuta EEG BIOFEEDBACK