PLIKI DO POBRANIA

 

1. REZYGNACJA.

2. UPOWAŻNIENIE.

3. OŚWIADCZENIE RODZICA ZWIĄZANE Z UCZĘSZCZANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r.

4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja 

5. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

6. ZARZĄDZENIE Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2020r. wprowadzające wewnętrzną procedurę organizacji bezpiecznego funkcjonowania przedszkola od dnia 1 września 2020 r., mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

7. DEKLARACJA KONTYNUACJI.

 

8. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA LIPIEC, SIERPIEŃ 2021r.