OPŁATY

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE RODZICE WNOSZĄ NA

 INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY PKO BP S.A

 PODANY W UMOWIE ZAWARTEJ Z PRZEDSZKOLEM

NA ROK SZKOLNY.

Wysokość  opłat za  zajęcia  realizowane poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, organizowane przez przedszkole reguluje :

  •      Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013 r. poz. 827)
  •      Uchwała Rady Miasta Katowice Nr LXI/1263/18 z dnia 25 październik  2018,  w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których            
         organem prowadzącym jest miasto Katowice.
  • Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej w Katowicach z dnia 19.07.2019

 

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2023/2024

wynosi -  12 zł w tym:

 

 

   ŚNIADANIE     3,00   zł

     OBIAD     6.00       zł

   PODWIECZOREK  3.00     zł