KONTAKT

Dyrektor przedszkola mgr Dorota Kosowska przyjmuje :

 

WTOREK : 8.00 - 9.00

CZWARTEK 14.00 - 15.00

 

Wicedyrektor przedszkola mgr Krystyna Gaura  przyjmuje  :

PONIEDZIAŁEK  :  8.00 - 9.00

PIATEK : 15.00 - 15.30

lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu.