Komenda Miejska PolicjiSnupek jest to maskotka Śląskiej Policji imię jego wywodzi się z gwary naszego regionu, w której "sznupać" znaczy szukać, spotkania ze Sznupkiem mają na celu przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa.

  Spotkanie ze Sznupkiem w naszym przedszkolu odbyło się 18 marca 2014r.


Zapraszamy na stronkę Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.


www.katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/109667,Policjant-w-przedszkolu.html?search=916266778