Przedszkole talentów

 
PRZEDSZKOLE TALENTÓW:

 

 Celem konkursu jest rozwijanie potencjału dzieci,

ich zainteresowań oraz talentów.

Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych

poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i

poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.