Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej

 

 

 

 

 

             Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej jest zlokalizowane w dzielnicy Szopienicach, z dala od ruchliwej ulicy i jest otoczone dużym ogrodem, w którym znajduje się bardzo dobrze wyposażony
w sprzęt i urządzenia zabawowe plac zabaw, również dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym rozbudowanym budynku wolnostojącym. W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów, 7 oddziałów ogólnodostępnych, 2 oddziały integracyjne oraz 1 oddział specjalny dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym
z afazją. Do dyspozycji dzieci są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz kąciki zabaw sale dydaktyczne
i gabinety specjalistyczne.

Posiadamy:

- salę gimnastyczną,

- gabinet psychologa,

- gabinet logopedy,

- salę sensoryczną,

- gabinet do terapii biofeedback.

 

        Nad bezpieczeństwem oraz wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa zespół wykwalifikowanych nauczycieli
i specjalistów, min. psycholog, logopeda, nauczyciel zajęć rozwijających uzdolnienia fizyczne dzieci, terapeuta integracji sensorycznej SI, terapeuci biofeedback, rehabilitant, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.   
       Nauczyciele oraz specjaliści stosują różnorodne metody oraz nowe rozwiązania metodyczne w zajęciach dydaktycznych oraz terapeutycznych stymulujące postawy i myślenie dzieci: metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC,  NDT Bobath, PNF – metody nerwowo-mięśniowe, metody  SI stosowane przez rehabilitanta ruchowego i terapeutę SI, elementy metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy pedagogiki zabawy ,,KLANZA”, elementy metody Porannego Kręgu, metodę Aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss, elementy metody  ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, elementy Odimiennej Metody Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak.

 W celu integracji dzieci i rodziców organizujemy wspólne warsztaty edukacyjne, organizowane są różne uroczystości:

–      Dzień Dziecka

–      Dzień Rodziny

–      Spotkania Jasełkowe

–      Mikołaj

–      Eko – bal

–      Bal karnawałowy

–      Dzień Babci i Dziadka

–      Tydzień Ziemi.

Organizowane są wycieczki całodniowe dla dzieci oraz codzienne wyjścia i wyjazdy do różnych instytucji współpracujących z przedszkolem: Straż Pożarna, Teatr Lalki i Aktora ATENEUM, Teatr Zagłębia, lekcje edukacyjne w Muzeum Śląskim, Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Biblioteka Miejska w Szopienicach oraz w Mysłowicach. Dzieci uczestniczą w konkursach, olimpiadach i uroczystościach na szczeblu lokalnych, miejskim i ogólnopolskim. Realizowane są projekty międzynarodowe na platformie  eTwinning – współpraca z placówkami oświatowymi z Unii Europejskiej.

 

Zajęcia organizowanych na terenie przedszkola - kółka zainteresowań:

- kółko fotograficzne,

- kółko taneczne,

- „zabawy po angielsku” – kółko z języka angielskiego

 

 

Zapraszamy do obejrzenia poniższej  galerii przedstawiającej nasze przedszkole

Artykuły