KADRA PEDAGOGICZNA

                                          

Dyrektor : mgr Dorota Kosowska

 

Wicedyrektor : mgr Krystyna Gaura

 
 

NAUCZYCIELE:

 

mgr Agata Kalinowska

 

mgr Anna Czypionka

 

mgr Karina Morawiec

 

mgr Sylwia Wydra

 

mgr Krystyna Gaura

 

mgr Dorota Gołębiewska

 

mgr Janina Szary 

 

mgr Katarzyna Ślęzak

 

mgr Agnieszka Małysa

 

mgr Katarzyna Kryszczyńska 

 

mgr Beata Brzezowska

 

mgr Katarzyna Głatka 

 

mgr Monika Hoffmann - Ołtarzewska 

 

mgr Dorota Kasza 

 

mgr Justyna Kostrzewska 

 

mgr Magdalena Kunze

 

mgr Zbigniew Michalik

 

mgr Justyna Wiensz

 

mgr Łukasz Swoboda

 

mgr Magdalena Sobczak - nauczyciel wspomagający 

 

mgr Marcin Pąk - nauczyciel wspomagający              

 
 
SPECJALIŚCI:
 
 
PSYCHOLOG: mgr Paulina Wziątek
LOGOPEDA: mgr Beata Chojnacka-Drozd
RELIGIA: mgr Monika Mateja

 

TERAPEUTA SI: mgr Aleksandra Banaś

 

FIZJOTERAPEUTA: mgr Marcin Pąk

ZAJĘCIA RUCHOWE: mgr Aleksander Kentzner
JĘZYK ANGIELSKI:  mgr Katarzyna Kryszczyńska 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE: mgr Magdalena Piekarczyk