KONSPEKT - SKRZYWIENIE BOCZNE KRĘGOSŁUPA

                                                                                                                     Tomasz Nowak

 

Konspekt

 

Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa

Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna 

Czas: 45’

Sprzęt:, piłki, ławeczki, drabinki

Płeć liczba: Grupa koedukacyjna, 10 osób

1)     Plecy okrągłe

2)     Plecy okrągło – wklęsłe

3)     Plecy wklęsłe

4)     Płaskostopie

Tok lekcji

Cel ćwiczenia

Opis ćwiczenia i uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia

Czas

Uwagi organizacyjno   metodyczne

I cz.- wstępna

1.Czynności organizacyjne

Zbiórka

 

 

Podanie tematu zajęć,   przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji.

 

2’

Strój sportowy

Zdjąć biżuterie, zegarki itp.

2.Autokorek

Autokorekcja wady   postawy

Autokorekcja – korekcja swojej   postawy – zwrócenie uwagi na prawidłowe symetryczne ułożenie barków, łopatek,   miednicy, NN  wciągnięcie brzucha i   napięcie pośladków.

 

 

2’

W leżeniu odciążeniu,

Przy ścianie

przed lustrem kontrola wzrokowa.

3.Zabawa ożywiająca

Zabawa  ożywiająca

„Berek z piłką” celem berka   jest zbicie innych uczestników zabawy poruszamy się w sposób ustalony przez   nauczyciela

 

2’

 

Bieg na czworakach, jumpy, itp

4.Ćw. oddechowe

Ćw. oddechowe

 

 

Pw. Leżenie tyłem RR wzdłuż T   ruch: RR w górę w z wdechem, opuść RR do p.w. z wydechem NN zgięte w   kolanach.

 

2’

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm   wysklepiające stopy

5) złączenie ugiętych przedramion w przodzie z   uwypukleniem pleców w odcinku kifozy piersiowej

6) RR w skrzydełka

II cz.- główna

1. Ćw kształtującej nawyk poprawnej postawy

Nauka przyjmowania   postawy skorygowanej

Pw. Siad ugięty tyłem do   ściany. Plecy przylegają do ścian. Jedna dłoń pod odcinkiem lędźwiowym   kręgosłupa. Napięcie mm brzucha z przyciśnięciem odcinka lędźwiowego   kręgosłupa do ściany

 

 

2’

1) pod szczytem kifozy piersiowym podkładamy kocyk   uwypuklający kl piersiową do przodu

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm   wysklepiające stopy

2. Ćw RR  i obręczy barkowej

Wzmacniające mm   ramion i obręczy barkowej

Pw. Podpór tyłem z nogami ugiętymi.   Na brzuchu w okolicach pępka umieszczona piłka. Marsz w podporze tyłem z   utrzymaniem piłki na brzuchu.

 

 

2’

4) marsz z utrzymaniem maksymalnego wspięcia na palce

3. Cw elongacyjne

Elongacja kręgosłupa z kształtowaniem nawyku   poprawnej postawy

Pw. Siad skrzyżny tyłem do   drabinki. RR wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do drabinki trzymają   piłkę  Maksymalnie wyciągnięcie RR w   górę, bez odrywania ich z piłką od drabinki

 

 

2’

 

4) z maksymalnym podkurczeniem palców stóp

4. Ćw mm piersiowych

Rozciąganie mm   piersiowych

Pw.  Dwaj ćwiczący stoją w opadzie T w przód,   twarzami do siebie. Dłonie oparte na łopatkach partnera. Ćwiczący   równocześnie naciskają rękoma na plecy kolegi, spychając je w dół.

 

 

 

2’

3) ćw wykonać w siadzie skrzyżnym z ustabilizowaną   miednicą

4) z wspięciem na palcach

5.Ćw NN i pośladków

Wzmocnienie i   rozciągnięcie mm pośladkowych, mm kulszowo goleniowych elongacja kręgosłupa

Pw. Przysiad zwieszony przodem   do drabinki na 5-6 szczeblu. Jedna noga wyprostowana Wymachy nogą wyprostowaną   w górę

 

2’

1) RR trzymają się szczebli drabinek na wysokości klatki   piersiowej lub nawet niżej

4) stopy NN wykrocznej na drabince przyciskają palcami do   krawędzi szczebelka

6. Ćw mm grzbietu

Rozciągających mm   grzbietu w odcinku lędźwiowym prostownika grzbietu mm czworobocznych lędźwi

Pw. Klęk podparty. Przejście do   pozycji niskiej Klappa bez odrywania dłoni od podłogi

 

 

2’

4)stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

7. Cw mm grzbietu

Wzmacnianie mm  grzbietu kształtowanie nawyku prawidłowego   ustawienia stopy

Pw. Stanie w małym rozkroku.   Opad T w przód. Głowa wyciągnięta przed siebie, wzrok skierowany w podłogę.   RR w pozycji skrzydełek. Na plecach na wysokości łopatek umieszczona piłka.   Celem jest wytrzymać.

 

 

2’

3) pochylenie T bardziej do przodu

4)przysiad na całych stopach rozciągając mm trójgłowych   łydek

8. Zwisy

Rozluźniające mm   krótkie kręgosłupa zwiększających ruchomość w stawach barkowych   rozciągających mm piersiowe elongacja kręgosłupa

Pw Zwis na podudziach na   drążku. RR wyprostowane, wyciągnięte w dół. Wytrzymać, rozluźnić mm karku

 

 

2’

 4) maksymalne   podkurczenie palców stóp wzmacniając mm wysklepiające stopy

9. Ćw mm brzucha

Wzmocnienie mm   brzucha sterując górą i dołem, mm ściągających łopatki

Pw. Siad równoważny NN ugięte   Dłonie oparte na podłodze z tyłu. Wyprost NN w stawach kolanowych do siadu   równoważnego z nogami wyprostowanymi, z równoczesnym przeniesieniem rąk do   pozycji skrzydełek

 

 

2’

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

10. Ćw NN i pośladkoów

Wzmacnianie mm   pośladków, mm prostownika grzbietu, mm ściągających łopatki

Pw. Siad ugięty. Przedramiona   oparte na podłodze z tyłu. Uniesienie bioder do wysokości linii łączącej   barki i kolana

 

 

2’

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone   wysokie unoszenie pięt

11. Ćw oddechowe

Kształtowanie   piersiowego i  przeponowego toru oddechowego, zwiększenie ruchomości klatki   piersiowej

Pw. Leżenie tyłem. NN ugięte   stopy oparte na podłodze. Na brzuchu umieszczona piłka trzymana oburącz.   Wdech nosem, z przeniesieniem RR z piłką w górę do położenia na podłodze za   głową, a następnie wydech ustami, z przeniesieniem rąk z piłką do pw

 

 

2’

4) stopy maksymalnie zgięte grzbietowo, pięty oparte na   podłodze

12. Ćw równowagi i antygrawitacji

Kształtowanie   nawyku postawy skorygowanej

Pw. Stanie w postawie   skorygowanej przed ławeczką. Na głowie ćwiczącego znajduje się woreczek.   Przejście po ławeczce wzdłuż, z zachowaniem postawy skorygowanej.

 

 

2’

4)marsz z utrzymaniem maksymalnego wspięcia na palce

13. Ćw mm stóp

Wzmacnianie mm   wysklepiających stopy, wzmacnianie mm brzucha

Pw. Siad ugięty. Stopy obejmują   piłkę. RR oparte na podłodze z tyłu. Uniesienie nóg z piłką nad podłogę.

 

 

2’

14.Ćw mm RR

Wzmacniające mm   ramion i obręczy barkowej w zwisach czynnych

Pw Zwis tyłem na drabince na   ugiętych rękach, z oparciem głowy na szczeblu trzymanym rękoma. Wytrzymać

 

 

2’

3)zwis z podniesionymi i złączonymi NN zgiętymi w stawach   kolanowych

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

III część końcowa

Ćw oddechowe

Zabawa uspokajająca

Zakończenie zajęć

Kształtowanie przeponowego toru oddechowego

Uspokojenie organizmu

Autokorekcja

Pw Siad skrzyżny RR w skrzydełka, wdech nosem z   uwypukleniem klatki piersiowej wydech ustami z wymówieniem literki „s”

Minutka – RR    ułożone w skrzydełka, NN wyprostowane,    pod okolicą lędźwiową kręgosłupa kocyk

Zbiórka, pochwała dzieci, pożegnanie grupy.

2’

1’

 1’

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm   wysklepiające stopy