KONSPEKT - ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA

Tomasz Nowak

                                                                                                                      

 

Konspekt

 

Temat: Poznanie nowej zabawy „Ogonki ”

Zadanie główne: Ćwiczenia wzmacniające mm brzucha z oddychaniem

Wada: Klatka piersiowa kurza

Wiek: 10 lat

Płeć liczba: Grupa koedukacyjna, 6 osób

Miejsce ćwiczeń: Salka korekcyjna 

Czas: 45’

Sprzęt: drabinka, ławeczki, materace, piłki, kocyki, poduszki

 

Tok

Cel ćwiczenia

Opis ćwiczenia

Doz

Uwagi org- metodyczne

I część wstępna

1. czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

2. zabawa ożywiająca

 

 

 

 

3. Autokorekcja

 

 

 

 

4. Ćwiczenie oddechowe

 

 

 

 

Powitanie

Sprawdzenie obecności

Sprawdzenie ćwiczenia zadanego w domu

 

Wyrabianie nawyku postawy prawidłowej

 

 

 

Nauka prawidłowej postawy

 

 

 

Nauka prawidłowej czynności oddychania

 

 

 

Pw; stanie  w postawie naturalnej

 

Pw stanie przodem i bokiem do luster – postawie naturalnej

 

 

 

1. „Lwina” – na całej szerokości sali goniący stara się chwycić pozostałych uczestników zabawy. Po dotknięciu przez goniącego jednego z uczestników zabawy dołącza on do goniącego – razem trzymając się za ręce gonią resztę uczestników zabawy.

 

1. Dzieci same próbują prawidłowo stać, chodzić – w postawie zwiększamy ruchomość w stawach barkowych i kręgosłupa, wzmacniamy mm grzbietu i pozostałe mm posturalne, rozciągamy boki kl piersiowej oraz dolnych łuków żeber poprzez wzmocnienie mm skośnych brzucha

 

Pw Stanie. Marsz po sali z wykonywaniem: wdechu nosem w czasie czterech kroków, wydech ustami w czasie sześciu kroków. Wydłużamy fazę wydechu i wyraźnie opuszczamy barki

 

 

 

 

 

2min

 

 

 

 

2min

 

 

 

 4x

 

 

 

 

 

 

 

  3x

 

 

Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę

 

Wybrane dzieci opisują i demonstrują jak wykonały ćw z domu

 

 Zabawa przeprowadzona na całej dł sali 2-3 krotnie.

 

 

 

Korekcja przed lustrem

 

 

 

 

 

W czasie marszu powinna być zachowana postawa skorygowana

 

 

II. Część główna

 

1. Ćw RR i obręczy barkowej

 

 

 

 

2. Ćw NN

 

 

 

 

3. Ćw głowy i RR

 

 

 

 

4. Ćw T w różnych płaszczynach

 

 

5. Ćw mm brzucha

 

 

 

 

6.  Ćw oddechowe

 

 

 

7. Ćw mm brzucha

 

 

8. Ćw mm grzbietu i pośladków

 

 

Obwód stacyjny

 

1. Ćw mm brzucha i ćw oddechowe oporowe

 

 

2. Ćw równoważne i oddechowe

 

 

3. Ćw mm brzucha

 

 

4. Ćw mm grzbietu i pośladków

 

 

 

 

 

 

5.Ćw mm brzucha i oddechowe

 

 

 

9. Zabawa rzutna 

 

 

 

10. Zwisy lub podpory

 

 

 

11 Zabawa bieżna

 

 

 

 

Rozciąganie mm piersiowych, zwiększanie ruchomości w stawach barkowych

 

Wzmocnienie mm NN i obręczy biodrowej

 

 

Wzmocnienie mm RR i obręczy  barkowej

 

 

 

Zwiększanie ruchomości kręgosłupa

 

 

Wzmacnianie mm brzucha sterując dołem

 

 

 

Kształtowanie przeponowego toru oddechowego, akcent - wydech

 

Wzmocnienie mm brzucha sterując dołem

 

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu, pośladkowych i NN

 

 

 

Wzmocnienie mm brzucha sterując górą, akcent na pogłębiony wydech

 

Wzmocnienie mm oddechowych, rozciąganie mm piersiowych

 

Wzmocnienie mm brzucha sterując górą i dołem

 

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu, mm karku, pośladkowych, kulszowo -goleniowych

 

 

Wzmacnianie mm oddechowych, mm brzucha

 

 

 

Sztafeta wahadłowa z podaniem piłki

 

 

Elongacja kręgosłupa, rozciągnięcie mm piersiowych

 

Poznanie zabawy – „Ogonki”

 

 

 

 

 

Pw Stanie w lekkim rozkroku, plecy wyprostowane. Głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie. Maksymalne wyciągnięcie się w górę i przełożenie woreczka z RR do RR. Następnie przeniesienie RR bokiem w dół i przełożenie woreczka z RR do RR za plecami.

 

Pw Stanie lewym bokiem do drabinki, chwyt LR za szczebel drabinki na wysokości bioder PR chwyt dosiężny, PN skrzyżowana przed lewą – Wymach PN w bok, po kilku razach zmiana NN.

 

Pw Leżenie tyłem na kocyku na dwóch złączonych bokami ławeczkach NN wyprostowane uniesienie  do kąta 45 stopni. Ślizg na kocyku po ławeczkach w przód ( chwyt dłońmi brzegów ławeczek przed łową a następnie pociągnięcie RR ślizg w przód)

 

Pw Stanie lewym bokiem do drabinki, chwyt LR za szczebel na wysokości klatki piersiowej, PR chwyt nad głową za szczebel drabinki, Odchylanie T w bok od drabinki z pogłębieniem

 

Pw leżenie tyłem NN proste chwyt za jeden szczebel drabinki, NN proste uniesione w górę. Współćwiczący stojąc z boku spycha NN leżącego w dół. Podczas ćwiczenia zwracamy szczególną uwagę na wydech ćwiczącego unoszącego NN w górę.  

 

Pw Leżenie tyłem, NN w kolanach ugięte, RR w bok, wdech – uwypuklenie brzucha, przepchnięcie powietrza do kl piersiowej, następnie do brzucha i wydech z uniesieniem głowy

 

Pw siad prosty, Tyłem do drabinki, RR chwyt dosiężny, Uniesienie prostych NN w górę

 

 

Pw Leżenie przodem RR poziomo ugięte pdo czołem, Uniesienie prostych NN w górę, ugięcie NN w kolanach i założenie stopy na stopę, wytrzymanie.

 

 

 

 

 

Pw Leżenie tyłem, NN ugięte stopy oparte na podłodze, ustabilizowane. RR w pozycji skrzydełek leżą na podłodze. Utrzymując prosty T i RR w pozycji skrzydełek przejście do siadu. W siadzie zaakcentowanie wyprostu T z jednoczesnym pogłębionym wydechem.

 

Pw Marsz po ławeczce w postawie skorygowanej z jednoczesnym  unoszeniem RR w górę i wykonaniem wdechu i opadem RR bokiem w dół z pogłębionym wydechem

 

Pw Siad ugięty. Laska trzymana oburącz przed sobą. Uniesienie NN i przeniesienie ich nad laską w przód, bez dotykania jej NN.

 

Pw Leżenie przodem. NN wyprostowane i złączone. RR wyprostowane, wyciągnięte jak najdalej w przód. Głowa uniesiona wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Pod brzuchem w okolicach pępka zrolowany kocyk. Uniesienie RR i NN nad podłogę. Przeniesienie RR w bok, NN – do rozkroku. Następnie RR i NN nad podłogą.

 

 

Pw Leżenie tyłem. NN wyprostowane i złączone. RR wyprostowane leżą na podłodze przy głowie. Celem ćwiczącego jest zrobienie wdechu nosem, a następnie długiego wydechu ustami, z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej i chwytem dłońmi za kolana

 

Pw Stanie w dwóch rzędach osoba z rzędu biednie z piłką trzymaną w rękach do pachołka podaje do następnej osoby z rzędu samemu wracając na koniec kolejki . Wygrywa drużyna szybsza i dokładniejsza

 

Pw Leżenie tyłem na skośnie ustawionej ławeczce, zaczepionej o 6-8 szczebel drabinki. RR wyprostowane, dłonie trzymają szczebel drabinki. Wytrzymać, rozluźnić mm grzbietu

 

Pw ćwiczący poruszają się swobodnie po całej dł sali, Za spodenkami ćwiczących szarfy. Zadaniem goniącego jest zdobycie jak największej liczby „ogonków”

 

 

 

 

5x

 

 

 

 

 

 

  4x

 

 

 

 

 

 6x

 

 

 

 

 

 8x

 

 

 

 

 6x

 

 

 

 

  6x

 

 

 

 

  6x

 

 

 

 

  6x

 

 

 

 

 

 

 

 30 s

 

 

 

 

 30 s

 

 

 

 

 30 s

 

 

 

 30 s

 

 

 

 

 

 

 

 

30 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3x