POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

W naszym przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla wszystkich dzieci, które takiej pomocy potrzebują. Jedną z form tej pomocy są zajęcia z logopedą, przeznaczone dla dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy.
Dzieci pod okiem logopedy wykonują szereg ćwiczeń przygotowujących do poprawnej wymowy ( ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowe, słuchowe), następnie uczą się prawidłowej wymowy, by w końcu utrwalać ją poprzez ćwiczenia w formie gier i zabaw językowych. W zależności od zdiagnozowanych wad jest to proces mnie lub bardziej złożony. Zwykle wymaga on dużo, wielokrotnie powtarzanych ćwiczeń.
Aby nauka mowy i wymowy mogła przynosić spodziewane efeky, nie może ograniczać się jedynie do ćwiczeń z logopedą w przedszkolu. Praca z dzieckiem powinna być kontynuowana każdego dnia w domu wg wskazówek przekazywanych przez logopedę. Tylko systematyczna praca może prowadzić do pełnego sukcesu! Dzieci odpowiednio zmotywowane i zachęcone, chętnie podejmują współpracę, a czas spędzony z rodzicem jest dla obojga szczególnie cenny!


Beata Chojnacka - Drozd