Mowa a gotowość szkolna

MOWA

to umiejętność porozumiewania się tzn.

umiejętność mówienia i rozumienia tego co inni mówią do nas.

Poprawna mowa to jeden z elementów dojrzałości szkolnej.

Dlaczego mowa jest tak ważna ?

 • ponieważ umożliwia nazwanie myśli

 • pozwala nazywać i opisywać świat, który nas otacza

 • pozwala na komunikowanie potrzeb

 • umożliwia kontakt i rozmowę z innymi ludźmi

 • pozwala dziecku na nazywanie i wyrażanie emocji

 • odgrywa istotną rolę podczas nauki czytania i pisania

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole powinno mówić poprawnie, to znaczy:

 • wymawiać prawidłowo wszystkie głoski (dzieci 7- letnie), u dzieci 6-letnich mogą jeszcze zdarzać się pomyłki przy wymowie głosek sz, ż, cz, dż oraz r

 • mieć bogate odpowiednie do wieku słownictwo

 • budować proste zdania np. opisując obrazek

 • uważnie i ze zrozumieniem słuchać poleceń nauczyciela

 • powinno umieć sformułować pytanie i odpowiedź

 • powinno wiedzieć że może mówić tylko wtedy kiedy zostanie poproszone przez nauczyciela

 • powinno umieć wypowiedzieć się na konkretny, zadany temat

 • powinno mieć świadomość że wypowiedź składa się ze zdań, a zdania z wyrazów

Aby dziecko mogło wymawiać i mówić poprawnie powinno:

 • mieć zdrowy i wyćwiczony aparat mowy ( wargi, policzki, zęby, język). Musi mieć leczone zęby i ewentualne wady zgryzu.

 • mieć możliwość swobodnego oddychania przez nos (wszystkie stany kataralne powinny być zawsze leczone! )

 • dobrze słyszeć

Co może i powinien zrobić rodzic aby pomóc dziecku?

 • zadbać o jego zdrowie

 • zadbać o poprawność i czystość swojej własnej wymowy oraz uważać na to jak i co mówimy do dziecka i przy dziecku

 • uważnie słuchać dziecka i uczyć je słuchania innych

 • często z dzieckiem rozmawiać, pytać, zachęcać do zadawania pytań i odpowiadać na jego pytania

 • codziennie czytać dziecku w myśl hasła „ czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie”

 • rozbudzać w dziecku ciekawość świata

 • jeżeli już pojawią się kłopoty z mową systematycznie ćwiczyć z dzieckiem wg zaleceń logopedy lub nauczyciela i wspierać go w jego staraniach

 • zawsze chwalić za postępy i osiągnięcia, ale też stawiać mu kolejne wymagania, tak aby mogło się rozwijać

Nieprawidłowa mowa może powodować trudności w nauce czytania i pisania a także może być przyczyną zaburzeń emocjonalnych oraz niepowodzeń szkolnych

 

Opracowała: Beata Chojnacka-Drozd