KONSPEKT - ĆWICZENIA PLECY OKRĄGŁE

Tomasz Nowak

Konspekt

 

 

Temat: Plecy okrągłe

Zadanie główne: Ćwiczenie oddechowe – nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym.

Wada: Plecy okrągłe

Płeć liczba: Grupa koedukacyjna, 6 osób

Miejsce ćwiczeń: Salka korekcyjna 

Czas: 30 min

Sprzęt: wata, drabinka,

 

Tok

Cel ćwiczenia

Opis ćwiczenia

Doz

Uwagi org- metodyczne

I część wstępna

1. czynności organizacyjne

 

 

 

 

 

2. zabawa ożywiająca

 

 

 

 

3. Ćwiczenie oddechowe

 

 

 

 

II. Część gł.

 

1. Ćw mm piersiowych - rozciąganie

 

 

 

2.Cw elongacyjne

 

 

 

3. Ćw RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ćw mm grzbietu

 

 

 

 

5.Wzmacnianie mm NN i pośladków

 

 

6. Ćw oddechowe

 

 

 

 

7. Ćw mm grzbietu

 

 

 

 

 

 

7 Ćw oddechowe i mm brzucha

 

 

 

8. Ćw mm grzbietu

 

 

 

 

 

 

9 Ćw mm brzucha

 

 

 

 

10 Cw oddechowe

 

 

 

 

11. Ćw równoważne

 

 

 

 

 

 

12. Ćw mm grzbietu z przyrządem

 

 

 

 

 

 

13Ćw oddechowe

 

 

 

 

14 Zwis

 

 

 

 

15. Gra

 

 

Powitanie

Sprawdzenie obecności

Sprawdzenie ćwiczenia zadanego w domu

 

Wyrabianie nawyku postawy prawidłowej

 

 

 

Rozciągnięcie mm piersiowych, wzmacnianie mm oddechowych

 

 

 

 

Czynne rozciąganie mm piersiowych

 

 

 

Elongacja kręgosłupa czynna, rozciągnięcie mm kręgosłupa

 

Wzmocnienie mm RR,  rozciągnięcie mm piersiowych, wzmacnianie mm ściągających łopatki, mm prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm karku

 

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm karku

 

Wzmacnianie mm pośladkowych rozciąganie przednich mm NN

 

Wzmacnianie mm oddechowych, rozciąganie mm piersiowych

 

 

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu odcinaka piersiowego i mm karku, wzmacnianie mm ściągających łopatki

Wzmacnianie mm oddechowych, wzmacnianie mm brzucha

 

 

Wzmacnianie mm ściągających łopatki, mm prostowników grzbietu 

 

 

 

Wzmacnianie mm brzucha, elongacja kręgosłupa bierna

 

 

 

Wzmacnianie mm oddechowych, mm piersiowych

 

 

 

Kształtowanie równowagi

Elongacja kręgosłupa, wzmacnianie mm wysklepiające stopy

 

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu, mm karku, wzmacnianie mm pośladkowych i kulszowo goleniowych

 

Wzmacnianie mm oddechowych, nauka przedłużonego wydechu

 

Rozciąganie mm piersiowych, elongacja kręgosłupa

 

Nauka gry

 

 

Pw; stanie

Pw siad skrzyżny bokiem do luster

 

Pw postawa naturalna -  zwrócenie uwagi uczniowi na samokontrolę tj by miał; uwypukloną klatkę piersiową, zwiększone przodopochylenie miednicy

 

1. „Wyścig szeregów” Pw. Dzieci stoją w dwóch szeregach, w postawie prawidłowej, na dwóch przeciwległych końcach sali, twarzą do siebie. Na sygnał N zmiana miejsc szeregów

 

 

Pw stanie, w dłoniach nad głową trzymamy kawałek waty. Sile dmuchanie w watę tak aby szybowało jak najdłużej w powietrzu  

 

 

 

 

 

Pw Stanie L lub P bokiem do drabinki w małym wykroku, L NN w przodzie. RR wyprostowane, wyciągnięte w bok. L dłoń trzyma szczebla drabinki. Celem jest powolny skręt T w prawo.

 

 

Pw W marszu wspięcia na palce staramy się jak najwyżej sięgnąć laską trzymaną w obu dłoniach

 

 

 

Pw W postawie rozkrocznej NN wyprostowane. RR wyprostowane wyciągnięte w bok, trzymają taśmę Głowa uniesiona wyciągnięta w przód. Na sygnał N odwodzenie horyzontalne RR – napinanie taśmy przez przywodzenie RR w przód na wysokość barków.

 

 

 

 

 

 

Pw leżenie przodem. NN wyprostowane i złączone. Palce dłoni splecione, oparte na potylicy. Łokcie uniesione. Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Zadaniem jest tu spychanie rękoma głowy w dół przy czym głowa oporuje.

 

Pw leżenie przodem, NN zgięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, złączone, dłonie pod brodą. Cel – uniesienie obu ud nisko ! nad podłogą

 

 

Pw pozycja średnia Klappa (RR ugięte w stawie łokciowym) . Przed głową na podłodze, leży piłeczka do tenisa stołowego. Celem jest wykonania wdechu nosem, a następnie silne dmuchnięcie w piłeczkę, tak aby potoczyła się jak najdalej.

 

Pw siad klęczny opad T w przód. RR wyprostowane, wyciągnięte w przód, uniesione nad podłogą. Głowa wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Stopy ustabilizowane. Cel – przenoszenie wyprostowanych RR nad podłogą w bok i w przód

 

 

 

Pw Leżenie tyłem NN ugięte, stopy oparte na podłodze, RR w pozycji skrzydełek leżą na podłodze. Cel – wdech nosem, wydech ustami z jednoczesnym podciągnięciem kolan do kl piersiowej

 

 

Pw siad klęczny plecami do drabinki . Opad T w przód. RR w pozycji skrzydełek. Głowa wyciągnięta w przód, wzrok skierowany w podłogę. Stopy ustabilizowane na drabince. Cel – wysunięcie T w przód i utrzymanie nad podłogą. 

 

 

 

Pw zwis tyłem na drabince, unoszenie i opuszczanie NN ugiętych w kolanach

 

 

 

 

Dwaj ćwiczący w pozycji średniej Klappa twarzami do siebie w odległości ok. 1 m. Między nimi w równej odległości od każdego leży na podłodze piłeczka do tenisa stołowego. Cel – równoczesne silne dmuchnięcie w piłeczkę, tak aby potoczyła się za linię rąk partnera

 

Pw stanie we wspięciu na palce Z RR wyprostowanymi w górze, kl piersiową do przodu. RR wyprostowane w górę trzymają piłki Cel – marsz wzdłuż linii narysowanej na podłodze z maksymalnym wyciągnięciem RR z piłką w górę

 

 

 

Pw leżenie przodem na skrzynce, po kloce biodrowe przednie górne. NN wyprostowane, złączone, zaczepione o drabinki. T uniesiony nad podłogę. Głowa w przód, wzrok skierowany w podłogę. Ręce wyciągnięte w przód, w skos. W dłoniach jednej R piłka Cel – przetaczanie piłki z R do R po podłożu przed głową

 

 

 

Pw Siad skrzyżny RR w pozycji skrzydełek cel – maksymalny wdech nosem, a następnie wydech ustami, z jak najdłuższym wymawianiem litery „S”

 

 

 

Pw zwis tyłem na drabince, RR w górze, NN wyprostowane w dół – zadaniem ucznia jest wytrzymać w tej pozycji ok. 10-20 s

 

 

 

Pw „Piłka parzy”

 

 

 

 

 

2-3

 

 

 

 

 4x

 

 

 

 

 

4-6x

 

 

 

 

 

 

 

5-6x

 

 

 

 

  6x

 

 

 

 

 

  5x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6x

 

 

 

 

 6x

 

 

 

 

 

 6x

 

 

 

 

 

 

  8x

 

 

 

 

 

 

8x

 

 

 

 

 

 

4x

 

 

 

 

 

 5x

 

 

 

 

 

 

 

 6x

 

 

 

 

 

2-3x

 

 

 

 

 

 

 

 

4x

 

 

 

 

 

 

 4x