KONSPEKT - BOCZNE SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA

Tomasz Nowak

 

                                                                                                                     

Konspekt

 

Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa

Temat: Nauka zabawy „Raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy”

Zadanie: autokorekcja i samokontrola postawy ciała, wzmacnianie mm posturalnych, rozwijanie kontaktu względem siebie

Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna

Czas: 30 min

Sprzęt: szarfy, piłki, woreczki, laski gimnastyczne, ławeczki, drabinki, kocyki, szarfy

 

 

Tok lekcji

Cel ćwiczenia

Opis ćwiczenia i uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia

Czas

Uwagi organizacyjno metodyczne

I cz.- wstępna

1.Czynności organizacyjne

Zbiórka

 

 

Powitanie, podanie celu zajęć i zasad obowiązujących na ćwiczeniach, omówienie cech prawidłowej postawy

 

2’

Strój sportowy

Zdjąć biżuterie,

 

2.Autokorek

 

Autokorekcja wady postawy

 

Autokorekcja – korekcja swojej postawy – zwrócenie uwagi na prawidłowe symetryczne ułożenie barków, łopatek, miednicy, NN wciągnięcie brzucha i napięcie pośladków.

 

 

2’

Ćwiczenia aktywizują do twórczej pracy w zespole

3.Zabawa ożywiająca

Zabawa ożywiająca

„Raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy” – … w gdy dziecko się obraca po słowach w tytule zabawy, reszta uczestników zabawy przyjmuje prawidłową postawę ciała, staje w bezruchu. Osoby u których postawa prawidłowa nie została zachowana wracają od początku.

 

2’

 

N określa gdzie nie została zachowana poprawność postawy ciała

4.Ćw. oddechowe

Wzmacnianie mm oddechowych – ćw oddechowe wolne

Pw stanie . w dłoniach nad głową trzymamy piórko, watę. Wykonujemy silne dmuchnięcie w piórko, tak aby szybowało jak najdłużej w powietrzu.

 

 

 

 

2’

Zachowanie postawy skorygowanej

II cz.- główna

1. Ćw. RR          i NN

Wzmocnienie mm dwugłowy ramienia, rozciągnięcie mm piersiowych, wzmocnienie mm brzucha i dwugłowy uda

Pw NN  ugięte, stopy oparte o podłogę. RR wyprostowane w bok, oparte o podłogę, w dłoniach ciężarki 1 kg. Pod plecami na wysokości szczytu kifozy piersiowej zrolowany kocyk. Przesuwamy wyprostowane ręce z ciężarkami po podłodze w stronę bioder, a następnie w stronę głowy z jednoczesnym uniesieniem jednej nogi w górę, bądź gdy nastąpi pogłębienie lordozy lędźwiowej przyciągamy kolana do klatki piersiowej.

 

 

 

 

 

2’

N poprawia błędy w ćw

2. Ćw. elongacyjne

Elongacja kręgosłupa, rozciągnięcie mm piersiowych

Pw. Leżenie przodem na kocyku. RR wyprostowane, dłonie trzymają pierwszy szczebel drabinki. Współćwiczący w siadzie klęcznym trzyma partnera za nogi w okolicy kostek. Współćwiczący ciągnie kolegę za nogi w swoją stronę

 

 

 

 

 

 

 

2’

Pary. Współćwiczący utrzymuje postawę poprawną.

3. Ćw RR i mm piersiowych

Wzmocnienie mm ściągających łopatki,

Wzmocnienie mm prostownika grzbietu odcinaka piersiowego, mm karku, elongacja kręgosłupa

Leżenie przodem na kocyku na skośnie ustawionej ławeczce. NN wyprostowane i złączone. Głowa uniesiona, wyciągnięta przed siebie, wzrok skierowany w ławeczkę. RR wyprostowane, wyciągnięte w przód. Dłonie trzymają szczebel drabinki (szeroko) powyżej zaczepu ławeczki. Wykonujemy ślizg po ławeczce w górę i w dół przez ugięcia  wyprosty rąk

 

 

 

 

 

 

2’

 

Klatka piersiowa przylega do kocyka.

4. Ćw mm grzbietu

Wzmacnianie mm prostownika grzbietu, wzmacnianie mm karku, elongacja kręgosłupa

Leżenie przodem naprzeciwko siebie dwóch współćwiczących, NN wyprostowane i złączone. Głowa wyciągnięta w przód, uniesiona nad podłogą. Przed głową na podłodze leży piłka lekarska 1 kg. Dłonie trzymają piłkę pod brzuchem w okolicy pępka, zrolowany kocyk. Wykonujemy maksymalne wyprostowanie RR z wypchnięciem piłki w przód. Po wypchnięciu piłki do partnera RR pozostają wyciągnięte w przód nad podłogą.

 

 

 

 

 

 

 

2’

Klatka piersiowa przylega do podłogi

 

Pary.

5. Ćw NN i pośladków

Wzmocnienie mm pośladkowych i kulszowo-goleniowych

Leżenie tyłem na kocyku. RR w pozycji skrzydełek. Dłonie trzymają brzegi kocyka. NN ugięte, stopy poza kocykiem oparte o podłogę. Wykonujemy ślizg po podłodze na kocyku poprzez odpychanie się stopami od podłogi  do wyznaczonego miejsca, następnie wracamy do partnera, któremu przekazujemy kocyk.

 

 

 

2’

Pary – partner podpowiada ile zostało do pachoła np. 3 m

6. Ćw Oddechowe

Wzmacnianie mm oddechowych, rozciągnięcie mm piersiowych

Dwaj ćwiczący w pozycji średniej Klappa twarzami do siebie w odległości ok. 1 m Miedzy nimi w równej odległości od każdego leży na podłodze piłeczka do tenisa stołowego. Wykonujemy równoczesne silne dmuchnięcie w piłeczkę, tak aby potoczyła się za linię rak partnera

 

 

 

 

 

 

2’

Trzymamy kl piersiową blisko podłogi

7. Ćw mm brzucha

Wzmocnienie mm brzucha sterując dołem, elongacja kręgosłupa

Zwis tyłem na drabince. Przed drabinką w odległości ok50 cm twarzą do drabinki klęczy współćwiczący RR w skrzydełkach. Wykonujemy przeniesienie wyprostowanych i złączonych NN nad partnerem

 

 

 

 

 

 

 

2’

Utrzymanie postawy prawidłowej przez współćwiczących

8. Ćw oddechowe

Wzmacnianie mm oddechowych, zwiększanie ruchomości klatki piersiowej

Leżenie tyłem. NN ugięte, stopy oparte na podłodze. RR w pozycji skrzydełek leżą na podłodze. Współćwiczący w siadzie klęcznym, z dłońmi opartymi na klatce piersiowej kolegi. Wykonujemy głęboki wdech nosem, a następne wydech ustami. Współćwiczący uciskając klatkę piersiową partnera wspomaga wydech.

 

 

 

 

 

 

 

2’

Piłka

Barki powinny przylegać do podłogi.

9. Ćw równowagi i antygrawitacji

Kształtowanie nawyku postawy skorygowanej

Stanie tyłem do ściany w postawie skorygowanej. Wykonujemy powolne przejście do przysiadu, z kontrolą przylegania pleców do ściany i zachowaniem postawy skorygowanej.

 

 

 

 

 

 

2’

Partner sprawdza czy nie oderwano ciała od ściany

10. Ćw  mm grzbietu

Rozciąganie mm prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego i mm czworobocznych lędźwi, rozciąganie mm piersiowych

Dwaj ćwiczący w siadzie ugiętym, tyłem do siebie, w odległości ok. 50 cm. Jeden z ćwiczących trzyma w dłoniach piłkę. Wykonujemy równoczesne uniesienie wyprostowanych rąk z przekazaniem piłki nad głową partnerowi.

 

 

 

 

 

2’

Ćwiczący nie pochylają T w tył

11.Ćw mm grzbietu

Elongacja kręgosłupa

Siad skrzyżny. RR wyprostowane wyciągnięte w górę. W dłoniach trzymana oburącz laska. Współćwiczący stoi za kolegą trzymając ręce wyciągnięte w przód i dłonie kilka centymetrów nad laską. Wykonujemy maksymalne wyciągnięcie rąk z laska w górę, z próbą położenia laski na dłoniach partnera.

 

 

 

 

 

 

 

2’

Współćwiczący utrzymuje postawę prawidłową.

12. Ćw oddechowe (oporowe)

Wzmacniane mm oddechowych

Leżenie tyłem. NN ugięte, stopy oparte na podłodze. Partner trzyma jedną dłoń na klatce piersiowej, druga na brzuchu siedzi  w siadzie skrzyżnym utrzymuje postawę prawidłową. Osoba leżąca wdech wykonuje nosem wydech ustami. Partner musi odczuć przy wdechu że RR na brzuchu unosi się a przy wydechu uciska brzuch wspomagając wydech.

 

 

 

 

 

 

2’

Dłoń na klatce jest nieruchoma

13. Ćw mm brzucha

Wzmacnianie mm brzucha, elongacja kręgosłupa, wzmacnianie mm wysklepiających stopy

Pw. Postawa zwieszona tyłem do drabinki. Nogi wyprostowane. Między nogami piłka. Druga osoba stoi ok50 cm przed pierwszą postawa prawidłowa. Ruch – uniesienie wyprostowanych nóg z piłką i podanie jej partnerowi

 

 

 

 

 

2’

Głowa wyciągnięta w górę.

14. Ćw oddechowe

Wzmacnianie mm oddechowych, zwiększanie ruchomości klatki piersiowej – tor piersiowy

Pw. Leżenie tyłem. NN ugięte, stopy oparte na podłodze. RR wyprostowane leż na podłodze przy biodrach. Ruch -–wdech nosem, z przeniesieniem wyprostowanych RR górą do położenia na podłodze przy głowie, a następnie wydech ustami, z jednoczesnym przeniesieniem RR do pozycji wyjściowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

Zachowanie postawy prawidłowej

15. Zwis

Elongacja kręgosłupa, wzmacnianie mm brzucha

Pw. Zwis na podudziach na drążku. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo ćwiczącego. Wykonujemy uniesienie głowy i przyciągnięcie brody do klatki piersiowej

 

 

 

 

 

 

 

2’

 

16. Ćw mm NN i pośladków

Rozciąganie mm biodrowo-lędźwiowego i prostego uda nogi postawnej

Pw. Stanie tyłem do drabinki. Jedna noga ugięta, kolano przyciągnięte do klatki piersiowej. Współćwiczący stoi twarzą do partnera opierając ręce na kolanie nogi ugiętej partnera. Współćwiczący spycha rękoma kolano partnera do klatki piersiowej.

 

 

 

 

 

 

2’

Obaj ćwiczący zachowują poprawną postawę ciała

Uspokojenie organizmu

Uspokojenie ukł nerwowych, oddechowych i krwionośnych

Zabawa uspakajająca „”Amse Adamse” – siad skrzyżny w kole, trzymamy dłoń LR pod dłonią sąsiada siedzącego po lewej stronie i dłoń PR na dłoni sąsiada po prawej stronie. Dłonie możemy opierana kolanach. W rytm śpiewanej piosenki klaśniecie w dłoń idzie po kolei według wskazówek zegara kiedy piosenka ucichnie ostatni osoba odchodzi itd.

 

 

 

 

 

3-5’

 

III Część końcowa

ćwiczenia oddechowe - rozluźniające

 

Zabawa uspokajająca

 

Zakończenie zajęć

Wzmacnianiem mm oddechowych, rozciągnięcie mm piersiowych

Tor oddychania piersiowy

Uspokojenie organizmu

 

Autokorekcja

 

Pw. pozycja średnia Klappa, tj. klęk podarty następnie ugięcie RR w stawach łokciowych z wdechem  nabraniem powietrza w płuca, przejście do klęku podpartego z wydechem