KONSPEKT - SKOLIOZA Z WADAMI POSTAWY

Nowak

                                                                                                                     

Konspekt lekcji

 

Wada: Boczne skrzywienie kręgosłupa

Temat:

Zadanie:

Miejsce ćwiczeń: Salka gimnastyczna 

Sprzęt:, piłki, ławeczki, drabinki

Płeć liczba: Grupa koedukacyjna, 10 osób

1)     Plecy okrągłe

2)     Plecy okrągło – wklęsłe

3)     Plecy wklęsłe

4)     Płaskostopie

 

Tok lekcji

Cel ćwiczenia

Opis ćwiczenia i uwagi dotyczące wykonania ćwiczenia

Czas

Uwagi organizacyjno metodyczne

I cz.- wstępna

1.Czynności organizacyjne

Zbiórka

 

 

Podanie tematu zajęć, przypomnienie zadań poleconych do wykonania w domu. Krótkie omówienie lekcji.

 

2’

Strój sportowy

Zdjąć biżuterie, zegarki itp.

2.Autokorek

Autokorekcja wady postawy

Autokorekcja – korekcja swojej postawy – zwrócenie uwagi na prawidłowe symetryczne ułożenie barków, łopatek, miednicy, NN  wciągnięcie brzucha i napięcie pośladków.

 

 

2’

W leżeniu odciążeniu,

Przy ścianie

przed lustrem kontrola wzrokowa.

3.Zabawa ożywiająca

Zabawa  ożywiająca

„Berek z piłką” celem berka jest zbicie innych uczestników zabawy poruszamy się w sposób ustalony przez nauczyciela

 

 

2’

 

Bieg na czworakach, jumpy, itp

4.Ćw. oddechowe

Ćw. oddechowe

 

 

Pw. Leżenie tyłem RR wzdłuż T ruch: RR w górę w z wdechem, opuść RR do p.w. z wydechem NN zgięte w kolanach.

 

2’

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm wysklepiające stopy

5) złączenie ugiętych przedramion w przodzie z uwypukleniem pleców w odcinku kifozy piersiowej

6) RR w skrzydełka

II cz.- główna

1. Ćw kształtującej nawyk poprawnej postawy

Nauka przyjmowania postawy skorygowanej

Pw. Siad ugięty tyłem do ściany. Plecy przylegają do ścian. Jedna dłoń pod odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Napięcie mm brzucha z przyciśnięciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa do ściany

 

 

2’

1) pod szczytem kifozy piersiowym podkładamy kocyk uwypuklający kl piersiową do przodu

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm wysklepiające stopy

 

2. Ćw RR  i obręczy barkowej

Wzmacniające mm ramion i obręczy barkowej

Pw. Podpór tyłem z nogami ugiętymi. Na brzuchu w okolicach pępka umieszczona piłka. Marsz w podporze tyłem z utrzymaniem piłki na brzuchu.

 

 

2’

4) marsz z utrzymaniem maksymalnego wspięcia na palce

 

3. Cw elongacyjne

Elongacja kręgosłupa z kształtowaniem nawyku poprawnej postawy

Pw. Siad skrzyżny tyłem do drabinki. RR wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do drabinki trzymają piłkę  Maksymalnie wyciągnięcie RR w górę, bez odrywania ich z piłką od drabinki

 

 

2’

 

4) z maksymalnym podkurczeniem palców stóp

 

4. Ćw mm piersiowych

Rozciąganie mm piersiowych

Pw.  Dwaj ćwiczący stoją w opadzie T w przód, twarzami do siebie. Dłonie oparte na łopatkach partnera. Ćwiczący równocześnie naciskają rękoma na plecy kolegi, spychając je w dół.

 

 

 

2’

3) ćw wykonać w siadzie skrzyżnym z ustabilizowaną miednicą

4) z wspięciem na palcach

5.Ćw NN i pośladków

Wzmocnienie i rozciągnięcie mm pośladkowych, mm kulszowo goleniowych elongacja kręgosłupa

Pw. Przysiad zwieszony przodem do drabinki na 5-6 szczeblu. Jedna noga wyprostowana Wymachy nogą wyprostowaną w górę

 

2’

1) RR trzymają się szczebli drabinek na wysokości klatki piersiowej lub nawet niżej

4) stopy NN wykrocznej na drabince przyciskają palcami do krawędzi szczebelka

6. Ćw mm grzbietu

Rozciągających mm grzbietu w odcinku lędźwiowym prostownika grzbietu mm czworobocznych lędźwi

Pw. Klęk podparty. Przejście do pozycji niskiej Klappa bez odrywania dłoni od podłogi

 

 

2’

4)stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

7. Cw mm grzbietu

Wzmacnianie mm  grzbietu kształtowanie nawyku prawidłowego ustawienia stopy

Pw. Stanie w małym rozkroku. Opad T w przód. Głowa wyciągnięta przed siebie, wzrok skierowany w podłogę. RR w pozycji skrzydełek. Na plecach na wysokości łopatek umieszczona piłka. Celem jest wytrzymać.

 

 

2’

3) pochylenie T bardziej do przodu

4)przysiad na całych stopach rozciągając mm trójgłowych łydek

8. Zwisy

Rozluźniające mm krótkie kręgosłupa zwiększających ruchomość w stawach barkowych rozciągających mm piersiowe elongacja kręgosłupa

Pw Zwis na podudziach na drążku. RR wyprostowane, wyciągnięte w dół. Wytrzymać, rozluźnić mm karku

 

 

2’

 4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm wysklepiające stopy

9. Ćw mm brzucha

Wzmocnienie mm brzucha sterując górą i dołem, mm ściągających łopatki

Pw. Siad równoważny NN ugięte Dłonie oparte na podłodze z tyłu. Wyprost NN w stawach kolanowych do siadu równoważnego z nogami wyprostowanymi, z równoczesnym przeniesieniem rąk do pozycji skrzydełek

 

 

2’

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

10. Ćw NN i pośladkoów

Wzmacnianie mm pośladków, mm prostownika grzbietu, mm ściągających łopatki

Pw. Siad ugięty. Przedramiona oparte na podłodze z tyłu. Uniesienie bioder do wysokości linii łączącej barki i kolana

 

 

2’

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone wysokie unoszenie pięt

11. Ćw oddechowe

Kształtowanie piersiowego i  przeponowego toru oddechowego, zwiększenie ruchomości klatki piersiowej

Pw. Leżenie tyłem. NN ugięte stopy oparte na podłodze. Na brzuchu umieszczona piłka trzymana oburącz. Wdech nosem, z przeniesieniem RR z piłką w górę do położenia na podłodze za głową, a następnie wydech ustami, z przeniesieniem rąk z piłką do pw

 

 

2’

4) stopy maksymalnie zgięte grzbietowo, pięty oparte na podłodze

12. Ćw równowagi i antygrawitacji

Kształtowanie nawyku postawy skorygowanej

Pw. Stanie w postawie skorygowanej przed ławeczką. Na głowie ćwiczącego znajduje się woreczek. Przejście po ławeczce wzdłuż, z zachowaniem postawy skorygowanej.

 

 

2’

4)marsz z utrzymaniem maksymalnego wspięcia na palce

13. Ćw mm stóp

Wzmacnianie mm wysklepiających stopy, wzmacnianie mm brzucha

Pw. Siad ugięty. Stopy obejmują piłkę. RR oparte na podłodze z tyłu. Uniesienie nóg z piłką nad podłogę.

 

 

2’

 

14.Ćw mm RR

Wzmacniające mm ramion i obręczy barkowej w zwisach czynnych

Pw Zwis tyłem na drabince na ugiętych rękach, z oparciem głowy na szczeblu trzymanym rękoma. Wytrzymać

 

 

2’

3)zwis z podniesionymi i złączonymi NN zgiętymi w stawach kolanowych

4) stopy w zgięciu podeszwowym, palce stóp podkurczone

III część końcowa

 

Ćw oddechowe

 

 

 

 

Zabawa uspokajająca

 

Zakończenie zajęć

 

 

 

Kształtowanie przeponowego toru oddechowego

 

 

Uspokojenie organizmu

 

Autokorekcja

 

 

 

 

Pw Siad skrzyżny RR w skrzydełka, wdech nosem z uwypukleniem klatki piersiowej wydech ustami z wymówieniem literki „s”

 

 

Minutka – RR  ułożone w skrzydełka, NN wyprostowane,  pod okolicą lędźwiową kręgosłupa kocyk

 

Zbiórka, pochwała dzieci, pożegnanie grupy.

 

 

 

2’

 

 

 

 

 

1’

 

 

 

 1’

 

 

 

4) maksymalne podkurczenie palców stóp wzmacniając mm wysklepiające stopy