Czyste powietrze wokół nas.

 

Czyste powietrze wokół nas

 

 

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej

pt. „Czyste powietrze wokół nas”

realizowany jest od 2008 roku. 

Skierowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. 

 

Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych

oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego.

Głównym celem Programu

jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci

przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego

oraz kształtowanie świadomych,

asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia,

w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

 

Program ma za zadanie: 

Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;

Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów,

„wydobycie” dymu papierosowego;

Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy. 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców,

prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych

wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez

Państwową Inspekcję Sanitarną.

Logo programu to zielony „Dinuś”,

który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.